Školení a vzdělávací programy pro firmy

Kurzy a školení jsou svým obsahem i skladbou jednotlivých aktivit vždy originální a šité individuálně na míru klientovi s ohledem na jeho vzdělávací potřeby, specifika oboru, ve kterém působí a stav konkurence. Okruhy témat, ze kterých lze vybírat a libovolně je kombinovat jsou:

Proklientský přístup

 • Komunikační dovednosti a praktická asertivita (aneb Jak zvládat obtížné situace v komunikaci s úsměvem a bez ztráty kytičky?).
 • Osobnostní typologie (aneb Jak lépe vycházet sám se sebou i s ostatními?).
 • Excelentní servis pro hotely, restaurace, wellness zařízení a maloobchod (aneb Jak se dostat zákazníkovi/hostovi pod kůži?).

Týmová efektivita a kreativita

 • Teamwork (základy týmové spolupráce, týmové role a sebepoznání).
 • Týmová intervence (workshopy sloužící k určení skrytých problémů v týmu).
 • Kreativní techniky řešení problémů, gamestorming, vizuální myšlení.

Osobní produktivita

 • Jak zkvalitnit svůj pracovní výkon? (aneb Osobní efektivita a time management jinak).
 • Náš mozek v práci (aneb Pracujte chytře!).
 • Dobijte své baterky (aneb Jak zůstat fit a mít dostatek energie?).
 • Openspace management (aneb Jak podávat kvalitní pracovní výkon v open spacu?)

Lektorské a koučovací dovednosti

 • Trénink interních trenérů (aneb Jak zvýšit účinnost školení díky poznatkům o fungování lidského mozku?).
 • Manažer jako trenér (aneb Jak učit druhé?).

Leadership (Manažerské dovednosti)

 • Poznej lépe sám sebe (aneb Manažerem se člověk nerodí).
 • Poznej lépe své podřízené (aneb Jak vytvořit efektivní tým?).
 • Veď ostatní k výsledkům (aneb Jak motivovat své lidi?).

Kurzy jsou vedeny interaktivní zážitkovou formou , nejedná se o přednášku s celodenním promítáním prezentace a monotonním výkladem lektora, teorie je obsažena pouze v množstvím důležitém pro pochopení tématu.

V průběhu je kladen důraz zejména na aktivitu účastníků . Učím lidi o věcech přemýšlet, záměrně jim nasazuji brouky do hlavy, těší mě, když ze školení odcházejí s otázkami a vířícími myšlenkami. Věřím citátu Henryho Forda:

„Myšlení je nejnáročnější disciplínou ze všech. Proto se mu věnuje tak málo lidí“.

K „podpoře“ přemýšlení a dodání inspirace napomáhají zařazené hry, řízené diskuze, případové studie a modelové situace, ale i práce s kamerou nebo diktafonem.

Máte zájem o mé školení? Pak mě neváhejte kontaktovat .